Gottesdienste und Veranstaltungen - Sagaanta Sagadaa fi Qophii


Gottesdienste und Veranstaltungen:

Gottesdienst:

            Sonntag, 13:00 - 15:00 Uhr

Bibelgespräch:

            Mitwoch, 10:30-12:00  Uhr


Sagaanta Sagadaa fi Qophii:

Waaqeffannaa:

        Sanbata Sa'atii 13:00 - 15:00

Qorannaa Macaafa Qulqulluu:

        Roobi Sa'atii 10:30 - 12:00

Faarfannaa:

        Baatii keessaa sanbataduraa  2.fi 4.
        Sa'atii 17:00 -19:00